Main menu

Materijali, proizvodi i oprema

Zahvaljujući svojoj veličini i razgranatosti usluga koje pružamo, u mogućnosti smo Vam, kao našem klijentu, kroz neku od osnovnih usluga u potpunosti pružiti sve na jednom mjestu: uslugu, materijale i proizvode.
Sve uređaje, proizvode i materijale kojima se koristimo prilikom obavljanja usluga nabavljamo od svjetski renomiranih i poznatih dobavljača.
Materijali su atestirani, certificirana i ekološki prihvatljivi.

U sklopu održavanja Vam nudimo cijelu tržišnu paletu proizvoda i materijala, svih prisutnih dobavljača na tržištu.